< » სერვისები

     კომპანია Allprint-ი იყო ერთ-ერთი პირველი ქართულ სარეკლამო ბაზარზე, რომელმაც UV ტექნოლოგია შემოიტანა ბეჭდვით სივრცეში. ეს ტექნოლოგია საშუალებას იძლევა სრულ ფერში ბეჭდოს როგორც მცირე ზომის პრომო ატრიბუტიკაზე (კალამი, სანთ) ასევე ფართო ფორმატის მასალებზე (პვხ, ორგმინა).

     აპრობირებულია რომ UV-ტექნოლოგიით ნაბეჭდი გაცილებით უფრო დიდ ხანს ძლებს და ასევე გამოირჩება ფერების კონტრასტულობით.